S.C. POWER ELECTRIC S.R.L.  este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de Evidenţă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.  5703

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. POWER ELECTRIC  S.R.L. societate înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/25284/1994, având Cod Fiscal RO 6929482, cu sediul în București, Str. Preciziei Nr. 32, Sector 6 062204, capital social subscris și vărsat în cuantum de 2,221,900 lei (denumită în continuare „POWER ELECTRIC”). înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 5703, administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care vizitatorii/potențialii vizitatori le furnizează în cadrul acestui site.

Prin completarea formularelor de pe site, vizitatorul declară că îşi dă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele acestuia cu caracter personal să intre în baza de date a societăţii S.C. POWER ELECTRIC şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Vizitatorii care furnizează datele cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate mai sus, au calitatea de persoană vizată, în accepţiunea Legii nr. 677/2001.

Datele cu caracter personal prelucrate de POWER ELECTRIC  sunt următoarele: nume, prenume, adresă domiciliu, CNP, adresa e-mail, vârstă, sex, ocupație, număr telefon.

Scopurile colectării şi prelucrării datelor de către  POWER ELECTRIC  sunt:

  • transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail, fără alte obligaţii sau plăţi din partea POWER ELECTRIC faţă de vizitator;
  • efectuarea de statistici interne, fără alte obligaţii sau plăţi din partea POWER ELECTRIC faţă de vizitator;
  • organizarea de concursuri şi campanii publicitare cu premii, inclusiv expedierea premiilor câştigate.

Datele vizitatorilor sunt destinate utilizării de către  POWER ELECTRIC în scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi dezvăluite terţilor cu excepția societăților care fac parte din același grup de firme cu  POWER ELECTRIC,
Prin completarea formularului “Newsletter”, persoana vizată îşi dă acordul să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail de la  POWER ELECTRIC

În cazul în care persoana vizată nu doreşte să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail de la POWER ELECTRIC, nu va completa formularul “Newsletter”.

POWER ELECTRIC garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularele menţionate mai sus.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art 12);
  • dreptul de acces la date (art 13);
  • dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14);
  • dreptul la opoziţie (art 15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17);
  • dreptul de a vă adresa justiţiei (art 18).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la urmatoarea adresă: S.C. POWER ELECTRIC, Str. Preciziei Nr. 32, Sector 6 062204, București,  România.

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinatate. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Power Electric, colectează și prelucrează informații care nu vă pot identifica personal, și anume informații care se referă, de regulă, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care accesați www.canpower.ro sau www.iluminat-special.ro. Aceste informații pot include, printre altele, paginile web pe care le-ați vizitat, produsele pe care le-ați accesat, publicitatea (reclamele) trimisă către dumneavoastră, istoricul tranzacțiilor, adresa IP, informații despre conexiunea ta la Internet etc, care vor fi păstrate și prelucrate de către Power Electric pe o perioada de maxim 26 de luni.

„Politica de confidențialitate” trebuie sa fie citită împreună cu Termenii și condițiile de utilizare a site-ului.