Formular de contact

POWER ELECTRIC respectă confidenţialitatea informaţiilor transmise, şi nu va vinde sau furniza datele către o terţă parte, şi nu va permite utilizarea lor în alte scopuri personale. Am dori, totuşi, să vă transmitem periodic prin e-mail informări legate de produse şi oferte speciale legate de produsele noastre.

Localizare sediu şi depozit