S.C. POWER ELECTRIC S.R.L.  este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de Evidenţă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5703

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),  S.C. POWER ELECTRIC  S.R.L. societate înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/25284/1994, având Cod Fiscal RO 6929482, cu sediul în București, Str. Preciziei Nr. 32, Sector 6 062204, capital social subscris și vărsat în cuantum de 2,221,900 lei (denumită în continuare „POWER ELECTRIC”) înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 5703, administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care vizitatorii/potențialii vizitatori le furnizează în cadrul acestui site.

Prin completarea formularelor de pe site, vizitatorul declară că îşi dă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele acestuia cu caracter personal să intre în baza de date a societăţii S.C. POWER ELECTRIC şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Vizitatorii care furnizează datele cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate mai sus, au calitatea de persoană vizată, în accepțiunea Regulamentului (UE) 2016/679.

Datele cu caracter personal prelucrate de POWER ELECTRIC  sunt următoarele: nume, prenume, adresă domiciliu, CNP, adresa e-mail, vârstă, sex, ocupație, număr telefon.

Scopurile colectării şi prelucrării datelor de către  POWER ELECTRIC  sunt:

  • transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail, fără alte obligaţii sau plăţi din partea POWER ELECTRIC faţă de vizitator;
  • efectuarea de statistici interne, fără alte obligaţii sau plăţi din partea POWER ELECTRIC faţă de vizitator;
  • organizarea de concursuri şi campanii publicitare cu premii, inclusiv expedierea premiilor câştigate.

Datele vizitatorilor sunt destinate utilizării de către  POWER ELECTRIC în scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi dezvăluite terţilor cu excepția societăților care fac parte din același grup de firme cu  POWER ELECTRIC,

Prin completarea formularului “Newsletter”, persoana vizată îşi dă acordul să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail de la POWER ELECTRIC. În cazul în care persoana vizată nu doreşte să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail de la POWER ELECTRIC, nu va completa formularul “Newsletter”.

În cazul în care persoana vizată efectuează o achiziție de la Power Electric online (prin email, prin intermediul e-Shop Power Electric, iluminat-special.ro sau aplicația MarketGate), prin telefon, în showroom sau depozit, vom colecta informațiile necesare pentru a finaliza comanda și a transmite notificări despre starea comezii (dacă este cazul).

POWER ELECTRIC garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularele menţionate mai sus.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare;
  • dreptul de acces la date;
  • dreptul de intervenţie asupra datelor;
  • dreptul la opoziţie;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la urmatoarea adresă: S.C. POWER ELECTRIC, Str. Preciziei Nr. 32, Sector 6 062204, București, România sau la adresa e email marketing@canpower.ro și vă vom răspunde într-un termen rezonabil.

În cazul în care se va emite o factură fiscală, vom stoca informațiile pe perioada minimă impusă de legislația în vigoare, și anume 10 ani de la finalizarea exercițiului financiar în care au fost emise, conform art. 25 din Legea nr. 82/1991. Informațiile obligatorii într-o factură, conform pct. 20 din art. 319 „Facturarea” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt: denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă.

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinatate. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Power Electric, colectează și prelucrează informații care nu vă pot identifica personal, și anume informații care se referă, de regulă, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care accesați www.canpower.ro sau www.iluminat-special.ro. Aceste informații pot include, printre altele, paginile web pe care le-ați vizitat, produsele pe care le-ați accesat, publicitatea (reclamele) trimisă către dumneavoastră, istoricul tranzacțiilor, adresa IP, informații despre conexiunea ta la Internet etc, care vor fi păstrate și prelucrate de către Power Electric pe o perioada de maxim 26 de luni.

„Politica de confidențialitate” trebuie sa fie citită împreună cu Termenii și condițiile de utilizare a site-ului.