VIZITAREA ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ UTILIZATORII AU CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS.

Site-ul https://www.canpower.ro/, denumit in continuare „site” (cu exceptia site-urilor aparținând terților către care se face trimitere), este proprietatea S.C. POWER ELECTRIC  S.R.L., societate înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/25284/1994, având Cod Fiscal RO 6929482, cu sediul în București, Str. Preciziei Nr. 32, Sector 6 062204, capital social subscris și vărsat în cuantum de 2,221,900 lei (denumită în continuare „POWER ELECTRIC”).

Scopul site-ului

Site-ul își propune să promoveze marca inregistrată a companiei CAN&POWER și să ofere utilizatorilor informații corecte și actuale cu privire la produsele și serviciile  oferite de S.C. POWER ELECTRIC, cu sediul în București, Str. Preciziei Nr. 32, Sector 6 062204,  înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/25284/1994, având Cod Fiscal RO 6929482.

Site-ul este menit să participe la îmbunătățirea relației dintre POWER ELECTRIC și clienții săi în sensul de a ușura comunicarea dintre POWER ELECTRIC și clienți, ceea ce conduce la îmbunătățirea comercializării produselor și serviciilor POWER ELECTRIC.

POWER ELECTRIC depune toate eforturile necesare pentru a oferi informații actuale privind  produsele sale și pentru a actualiza conținutul site-ului. Cu toate acestea, POWER ELECTRIC nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe site în orice moment.

De asemenea, POWER ELECTRIC nu garantează că site-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. POWER ELECTRIC nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori din cauza unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul site-ului.

Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul este de acord, acceptă și garantează că va folosi acest site și serviciile în concordanță cu acești termeni și condiții, într-o manieră corespunzătoare și legală, numai în scopuri legale. Spre exemplu, utilizatorul nu va:

  • Primi, accesa sau transmite conținut care încalcă legea drepturilor de autor și de proprietate intelectuală, încalcă confidențialitatea, este ofensator, defăimător ilegal;
  • Transmite un conținut electronic, inclusiv viruși, care vor cauza, sau este probabil că vor cauza, detrimente sau vor păgubi în orice fel sistemul de calcul POWER ELECTRIC și/sau al altor utilizatori;
  • Nu va face cereri de trafic excesive, nu va furniza sau trimite mai departe corespondență nesolicitată sau reclamă neautorizată (spam) de orice fel, rezumate sau concursuri prin care este posibil să păgubească sau să distrugă reputația POWER ELECTRIC sau reputația unei terțe părți;
  • Divulga propria identitate sau pe cea a unei terțe părți sau informații sensibile în conversații și mesaje afișate. Prin folosirea acestui site, utilizatorul este de acord să compenseze, apere și să nu facă răspunzător POWER ELECTRIC pentru și împotriva oricăror pierderi, cheltuieli, pagube și costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, rezultând din încălcarea termenilor și condițiilor.

 

Limitarea răspunderii

Utilizatorul acceptă că folosirea site-ului se face în totalitate pe propriul ei/lui risc și că toate serviciile POWER ELECTRIC, conținutul și paginile de internet, sunt furnizate “așa cum sunt”, cu nicio promisiune sau garanție de niciun fel, fie expres fie implicit, incluzând, dar nelimitându-se la:

  • disponibilitate, siguranță, integritate sau acuratețe a informațiilor, serviciilor sale și conținutului;
  • titlu, comercializare sau potrivire pentru un anumit scop.

Această renunțare la obligații se aplică oricăror pagube cauzate de către orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în operare sau transmisie, virusare a calculatorului, cădere a liniei de comunicare etc.

POWER ELECTRIC nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, consecințe sau pagube speciale care apar prin folosirea site-ului sau posibilitatea de folosire a site-ului.

Utilizatorul este obligat să suporte toate cheltuielile și orice cheltuieli adiționale în legătură cu folosirea serviciilor de telecomunicație POWER ELECTRIC, inclusiv acelea care pot fi percepute de către furnizorul de telefonie și/sau internet al utilizatorului.
POWER ELECTRIC poate modifica prezenții termeni și condiții fără o notificare prealabilă. Astfel de schimbări vor fi anunțate prin afișarea pe site. Se consideră aceste schimbări ca fiind acceptate în cazul în care utilizatorii continuă să utilizeze site-ul după data afișării modificărilor.

Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile respective, POWER ELECTRIC nefiind răspunzător și neasumandu-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în site este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către POWER ELECTRIC a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

Drepturile de proprietate intelectuală și industrială

„POWER ELECTRIC” este o marcă aparținând S.C. POWER ELECTRIC. Utilizarea în scopuri comerciale a mărcii „POWER ELECTRIC”  sau CAN&POWER este strict interzisă utilizatorilor site-ului. În mod special, este interzisă comercializarea acestor mărci, totală sau parțială, precum și copierea, modificarea, reproducerea, retransmiterea sau distribuirea acesteia prin orice mijloace, de către utilizatori.
De asemenea, utilizatorii iau la cunoștință de faptul că toate drepturile, titlurile și interesele asupra conținutului site-ului, indiferent de forma lor, inclusiv toate drepturile de autor, mărcile înregistrate, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală asociate cu acestea, sunt și vor ramane proprietatea POWER ELECTRIC și/sau a licențiatorilor acesteia.