IYL 2015 – Anul Internaţional al Luminii

Anul acesta, în lume sunt celebrate o serie de momente extrem de importante din istoria știinţei: lucrarile de optică ale lui Ibn Al Haythem (sec. al XI-lea), noţiunea de lumină ca undă propusă de Fresnel (1815), teoria electromagnetică a propagării luminii propusă de Maxwell (1865), teoria efectului fotoelectric a lui Einstein (1905) și relativitatea generală (1915), descoperirea radiaţiei cosmice de fond de către Penzias și Wilson și transmisia luminii prin fibră optică (1965). De asemenea, în anul 2015 se împlinesc  șase decenii de la înfiinţarea SPIE, Societatea Internaţională pentru Optică și Fotonică.

Pe lângă acestă celebrare Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat 2015 Anul Internaţional al Luminii, IYL 2015. Acesta este atât un proiect interdisciplinar cât și un proiect de comunicare a știinţei și va promova o mai bună înţelegere la nivel public și politic al rolului central al luminii în cadrul lumii moderne.

Cei peste 100 de parteneri, din peste 85 de ţări, implicaţi în acest proiect vor pune anul luminii - Philips - parteneri IYLaccentul pe importanţa luminii și aplicaţiile acesteia în viaţa de zi cu zi a oamenilor fie că este vorba despre domeniul sănătăţii , al comunicaţiilor , economie, mediul înconjurător sau social. Organizatorii și-au propus o serie de activitaţi interdisciplinare din care nu lipsesc cele destinate comunicării cu publicul.

 

Mai multe informaţii despre evenimentul  IYL 2015 puteţi regăsi pe site-ul oficial :http://www.light2015.org

ANUL LUMINII - 2015 - IYL