Reciclarea deșeurilor electrice DEEE – Norme legale

Legislația din România se adaptează constant la normativele europene, în toate domeniile. Una dintre zonele urmărite cu atenție la nivel european este cea a alinierii politicilor și normativelor legale naționale în domeniul colectării selective și reciclării deșeurilor de natura echipamentelor electrice și electronice, denumite generic DEEE.

Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 stabileşte măsuri pentru protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea şi reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), prin reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor şi prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestor resurse. Actul normativ transpune Directiva 2012/19/EC și  înlocuiește dispozițiile anterioare stabilite prin H.G. nr. 1037/2010.

,

In România există mai multe organizații și asociații nonprofit care preiau responsabilitațile ce revin producătorilor, importatorilor și altor companii care comercializează echipamente electrice si electronice, pentru realizarea obiectivelor anuale privind colectarea, reutilizarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor de echipamente electrice si electronice.

.

POWER ELECTRIC este afiliată la RoRec – Asociația Română pentru Reciclare

­

RORECAsociația Română pentru Reciclare – RoRec este o organizaţie non-profit, formată de unsprezece dintre cei mai cunoscuţi fabricanţi europeni de aparatură electrocasnică prezenţi pe piaţa din România.

Astfel, Asociația RoRec preia responsabilitatea companiilor de profil şi gestionează toate activităţile necesare colectării, tratării și reciclării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), asigurând, în acelaşi timp, eliminarea în siguranţă şi protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia europeană în domeniu și cu standardele WEEE LABel of EXcellence sau “Eticheta de Excelență în Reciclare”.

Asociaţia RoRec pune la dispoziţie utilizatorilor de EEE unica reţea cu acoperire naţională, cu centre şi puncte de colectare permanente care operează la standarde europene și asigură de asemenea servicii de colectare gratuită a DEEE. Harta punctelor de colectare și informații suplimentare privind activitarea RoRec în broșura asociației. 

.

Responsabilitatea socială privind colectarea și reciclarea DEEE

Colectarea și reciclarea DEEE reprezintă o responsabilitate obligatorie și in același timp asumată de către producătorii, importatorii și companiile care comercializează produse de natura celor electrice și electronice, și este susținută activ și de către organizații nonguvernamentale care desfașoară numeroase acțiuni cu scop educativ.

reciclare DEEE

DEEE au în structura lor componente non-biodegradabile ce conţin substanţe toxice, dintre care cele mai periculoase sunt plumbul, mercurul şi cadmiul.

Ajunse direct în natură sau împreună cu resturile menajere, la locul de depozitare al acestora, aceste substanţe poluează solul, aerul şi apa, ne afectează tuturor sănătatea şi pot genera apariţia unor boli grave precum cancer, alergii, sterilitate sau afecţiuni ale inimii.

Becurile, tuburile fluorescente arse și deșeurile care provin din surse de lumină sunt constituite din componente care conţin materiale ce pot fi recuperate și reintroduse în industrie ca materii prime secundare prin utilizarea unor tehnologii de reciclare performante, pentru a reduce astfel exploatarea irațională a resurselor primare. Astfel, societatea obține multiple beneficii pe termen lung: un mediu mai curat și mai sănătos, o economie de materii prime.

.

reciclare tuburi fluorescente

Toate aceste acțiuni de colectare a materialelor de natura DEEE sunt posibile deoarece sunt susţinute financiar prin contribuţia consumatorilor pentru acoperirea costurilor de colectare, tratare şi eliminare nepoluantă a deşeurilor electrice. Această contribuţie apare ca o taxă vizibilă, cunoscută sub diferite denumiri, precum taxa verde, timbru verde sau taxa eco.

­

Valorile taxei vizibile asigură astfel finanţarea întregului proces de colectare şi reciclare, precum şi îndeplinirea obiectivelor de mediu prevăzute atât de legislaţia europeană, cât şi de cea românească.

­

Sumele provenite din taxa vizibilă sunt colectate de Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec, în mod transparent, printr-un proces supus controlului autorităţilor şi sunt apoi cheltuite în procesul de gestionare a deşeurilor.

Acest proces include: administrarea centrelor de colectare locale şi regionale, sortarea şi dezmembrarea echipamentelor vechi, neutralizarea şi reciclarea lor, transportul diferitelor categorii de deşeuri către reciclatori specializaţi, tratarea şi reciclarea diferitelor componente conform indicatorilor de performanţă stabiliţi de lege, pentru obţinerea de materii prime secundare şi reintroducerea lor în procesul de producţie, informarea consumatorilor, raportarea către autorităţi a volumelor de DEEE colectate.