Proiectarea luminotehnică este o ramură a arhitecturii care se axează pe iluminarea clădirilor, a arenelor sportive, a spaţiilor publice, a spațiilor comerciale, a străzilor și autostrăzilor sau a altor spații. Obiectivul proiectării luminotehnice este obţinerea unui nivel de iluminare a unui spaţiu suficient pentru activităţile specifice acestuia, luând în considerare factori precum costurile iniţiale și de exploatare, aspectul și eficienţa energetică.

Pentru unele spaţii (cum ar fi săli de operaţii sau arene sportive) cel mai important aspect este furnizarea unui nivel suficient de iluminare pentru activitatea specifică spaţiului. Pentru anumite clădiri (depozite sau clădiri de birouri de exemplu) sunt mai importante economiile care pot fi făcute prin eficientizarea energetică a sistemelor de iluminat. În alte proiecte (teatre, muzee sau magazine) este importantă punerea în valoare a spaţiului și a obiectelor și crearea unui impact emoţional prin sistemul de iluminat arhitectural folosit.

Oricare ar fi nevoia ta, specialiștii nostri vor identifica soluţia optimă de iluminare.